Socialinių ir psichologinių įgūdžių taikymas praktikoje, įvairių situacijų ir testų online paketas


Šeimos santykiai Lietuvos kultūroje

tėvai ir vaikai, seneliai, anūkai bei kiti kartu gyvenantys giminaičiai;
tėvai ir vaikai;
tėvai, vaikai, draugai.
4 vaikus;
2 vaikus.
3 vaikus;
stengiasi suderinti darbą ir šeimyninius įsipareigojimus;
puoselėti šeimos židinį;
pačios auginti vaikus iki 18 metų.
tik bažnytinę santuoką;
tik civilinę santuoką;
bažnytinę ir civilinę santuoką
vyro pavardę;
pasilieka savo pavardę;
gauna vyro mamos mergautinę pavardę.
20-25 metų amžiaus;
35-40 metų amžiaus;
25-29 metų amžiaus.
iki 3 metų;
iki 7 metų;
iki 2 metų.
nuo 5 iki 14 metų;
nuo 7 iki 16 metų;
nuo 6 iki 18 metų;
toliau gyvena su tėvais;
studijuoja universitete, kolegijoje;
pradeda dirbti
finansiškai nuo tėvų;
turi daug laisvių;
gali patys priimti sprendimus.
jaunuoliai neskuba kurti šeimų, dažnai gyvena kartu nesusituokę;
susituokia ir susilaukia vaikų;
išvyksta į užsienį.
teismas;
advokatas;
direktorius.
motinai;
tėvui;
tiek motinai, tiek tėvui
abiem sutuoktiniam dirbti;
geranoriška, nuolatinė ir atvira komunikacija;
susilaukti 3 vaikų.