Socialinių ir psichologinių įgūdžių taikymas praktikoje, įvairių situacijų ir testų online paketas


Konfliktai ir jų sprendimas

labai retas reiškinys;
natūrali, neišvengiama gyvenimo dalis;
mūsų ,,garo nuleidimas”;
tikras malonumas.
Išsiaiškinti, ko nori viena pusė ir ko nori kita pusė;
laiku pabėgti;
nieko nedaryti;
kuo greičiau pradėti gintis.
,,Aš žinau, kad mano vaikas nekaltas”.
,,Aš padarysiu viską, kad kaltąjį išmestų iš mokyklos”;
,,Vakare manasis gaus diržo, o su tavo tėvais aš dar pasikalbėsiu”;
,,Kitą kartą nesipykite, o dabar eime namo.”
,,Papasakokite iš eilės kiekvienas iš Jūsų, kas gi nutiko ir kodėl susipykote.”
tiesiog išsiaiškinti, ko nori abi pusės;
išsiaiškinti, ko nori kiekviena iš konflikto pusių, bei stengtis išsiaiškinti kodėl jos to nori;
kuo greičiau priimti sprendimą ir išsiskirstyti;
surasti, kas kaltas.
Turiu laimėti tik aš, kitaip kitas mane nugalės;
Turiu prisiminti, kad svarbiausias ginklas – kaltinimai;
Turiu suvokti, kad mūsų pasaulyje visiems užteks vietos. Todėl geriausia, kai aš stengiuosi padėti kitam, nepamiršdamas savęs.
kurti dialogą su žmogumi, nuoširdžiai klausti, kodėl jis nutarė pasielgti būtent taip;
sakyti kuo ilgesnį monologą apie savo tiesas ir vertybes;
ieškoti sąjungininkų, kurie įrodys kitam, kad jis kaltas;
aiškiai duoti suprasti žmogui, kad jūsų teises gina įstatymai;
pasiūlyti užbaigti bet kokį ginčą, nes tai – beprasmiška.
tai būtinai turi būti kompromisas, abi pusės turi nusileisti viena kitai ir pamiršti savo norus;
tai neturi būti kompromisas - net ir menkiausias ginčas turi būti sprendžiamas teisme.
tai neturi būti kompromisas, turite ieškoti sprendimo, kuris jus įkvepia, kuris verčia jus jaustis laimingu ir suteikia galimybę pasijusti laimingu ir kitam žmogui.
tai neturi būti kompromisas – turite ieškoti sprendimo, kuris padės kitam žmogui laimėti, o jūs pats turite paaukoti bet kokius savo norus vardan kito.
tai neturi būti kompromisas – turite ieškoti sprendimo, kuris tik jums laimėti kito žmogaus sąskaita.
aiškiai suprasti, kokio tikslo siekiate;
pasirinkti tinkamą pokalbio laiką;
kalbėti apie konkretų elgesį, bet ne apie kito žmogaus savybes;
paaiškinti savo reakciją į elgesį nurodant, ką, jūsų nuomone, jis reiškia ir kokius jausmus jums sukelia;
suformuluoti, kokio elgesio pokyčių pageidautumėte.
garantuoti supratimą;
visi variantai yra tinkami.
nusišypsoti, greitai persirengti ir vykti, kur jis panorės;
įsižeisti ir užsirakinti savo kambaryje;
apšaukti jį neišmanėliu ir savanaudžiu;
pasakyti, kad jums svarbu vykti į svečius kartu su juo, tačiau po jo žodžių ir dėl to, kad jūsų iš anksto neperspėjo jaučiatės įsižeidusi, jūs norėtumėt, kad jis leistų jums šiek tiek pailsėti, ir paprašysite kitą kartą perspėti iš anksto, kad planuojama eiti į svečius;
pasakyti, kad jis amžinai jūsų dėl nieko neperspėja ir tai jau jums atsibodo, ir kad tai – paskutinis kartas, kai apskritai su juo einate į svečius.
suformuluoti, kokio elgesio pokyčių pageidautumėte ir išsiaiškinti, ar pašnekovas suprato, ką norėjote pasakyti.
suformuluoti, kokio elgesio pokyčių pageidautumėte ir nesiaiškinti, ar pašnekovas jus gerai suprato;
pagirti kitą žmogų, kad jis gerai atrodo;
išsiaiškinti, ar pašnekovas gerai jus išgirdo ir suprato, ir priminti, kad ateityje jis turės visada atsižvelgti į jūsų norus;
pakviesti pašnekovą į svečius arba nupirkti jam labai brangią dovaną.
vertinsite kitą kultūrą taip pat kaip ir gimtąją kultūrą;
nespręsite apie kitos kultūros vertybes, papročius per savosios kultūros vertybių ir papročių prizmę;
stengsitės suprasti svetimos kultūros vertybių pagrindą;
niekada nelaikysite savo religijos viršesnės už kitas;
stengsitės suprasti kitų tautų maisto ruošimo ir svečių priėmimo papročius, susiklosčiusius dėl specifinių jų gyvenimo sąlygų ir išteklių;
gerbsite kitose kultūrose priimtą aprangą;
nerodysite nepasitenkinimo dėl kvapų, kurie kitos kultūros atstovams gali būti malonūs;
nežiūrėsite į žmogų iš aukšto, jeigu jo akcentas skiriasi nuo tavojo;
nevertinsite žmogaus pagal odos spalvą;
visi variantai tinkami.
sutiksite su juo, ir pasakysite, kad jis teisus;
kartu su juo peržiūrėsite filmą ir pabandysite suprasti, kodėl jis taip mano, tačiau nieko jam nesakysite;
paklausite, kodėl jis taip mąsto, ir po to papasakosite jam kokie žymūs žmonės yra kilę iš Afrikos, priversite jį susimąstyti, kad kita žmogaus kultūra ar kita odos spalva nieko nereiškia, nes kiekvienoje kultūroje yra labai talentingų ir gabių žmonių ir pasakysite savo vaikui, kad kiekviena kultūra, kokia maža ji bebūtų, turi ką pasiūlyti pasauliui, nėra tokios kultūros, kuri turėtų monopolį nustatyti pasaulinės kultūros standartus;
pateisinsite jo kalbas ir pasakysite, koks jis panašus į savo tėvą, nes jie abu mąsto vienodai;
pasakysite savo vaikui, kad kiekviena kultūra, kokia maža ji bebūtų, turi ką pasiūlyti pasauliui, nėra tokios kultūros, kuri turėtų monopolį nustatyti pasaulinės kultūros standartus;
tinkami atsakymai: “paklausite, kodėl jis taip mąsto, ir po to papasakosite jam kokie žymūs žmonės yra kilę iš Afrikos, priversite jį susimąstyti, kad kita žmogaus kultūra ar kita odos spalva nieko nereiškia, nes kiekvienoje kultūroje yra labai talentingų ir gabių žmonių ir pasakysite savo vaikui, kad kiekviena kultūra, kokia maža ji bebūtų, turi ką pasiūlyti pasauliui, nėra tokios kultūros, kuri turėtų monopolį nustatyti pasaulinės kultūros standartus” ir “pasakysite savo vaikui, kad kiekviena kultūra, kokia maža ji bebūtų, turi ką pasiūlyti pasauliui, nėra tokios kultūros, kuri turėtų monopolį nustatyti pasaulinės kultūros standartus”