Socialinių ir psichologinių įgūdžių taikymas praktikoje, įvairių situacijų ir testų online paketas


Etiketo normos Lietuvoje (ir Europoje)

prisistatant sakome ,,Sveiki” arba ,,Laba diena”;
jeigu susipažįstame su nauju žmogumi, pasakome savo vardą;
sveikinantis priimta nusišypsoti;
akivaizdžiai jaunesnis asmuo (pvz., paauglys) pirmas pasveikina vyresnį asmenį (pvz., savo draugo tėvus);
vyras pirmas pasisveikina su moterimi;
sveikinantis patogiau laikyti rankas kišenėje ir ką nors kramtyti;
jeigu sveikinantis reikia paspausti pašnekovo ranką, tuomet pirma ranką vyrui paduoda moteris;
sveikintis priimta dešine ranka.
atsisveikinant galime paspausti vienas kitam ranką arba linktelėti;
atsisveikinant su draugu arba geru pažįstamu, naudojame tokias frazes kaip: ,,Iki”, ,,Laimingai”;
atsisveikinant sakome: „Skanaus” arba „Gero apetito”;
jeigu išeiname iš svečių, padėkojame už vakarą, o likusiems svečiams linkime gerai praleisti laiką.
išeinant iš autobuso, padedame išeiti pagyvenusiems žmonėms, mažiems vaikams;
užleidžiame sėdimą vietą pagyvenusiam žmogui, nėščiai moteriai, motinai su mažamečiais vaikais;
savo problemas ir gyvenimo įvykius garsiai pasakojame telefonu, kad girdėtų visi žmonės autobuse;
jeigu mums reikia praeiti toliau, stengiamės eiti atsargiau, neužminti kitam žmogui ant kojos; prireikus, pasakome ,,atsiprašau“;
viešajame transporte nepriimta šukuotis plaukus arba valgyti;
jeigu mums už nugaros yra kuprinė, nusiimam ją nuo pečių ir pasistatome šalia.
kalbėdami telefonu, nieko nekramtome;
jeigu, surinkus numerį, išgirdome signalą 4-5 kartus, tuomet daugiau nelaukiame, kad kas nors atsilieptų – tiesiog padedame ragelį;
jeigu tas, kuriam skambinome, atsiliepė – pirmi pasisveikiname;
artimiems pažįstamiems galime skambinti iki 22:00;
oficialūs skambučiai leidžiami tik iki 18:00;
jeigu mes prisiskambinome ne ten, reikalaujame, kad žmogus, kuriam prisiskambinome per klaidą, prisistatytų, bandome su juo susipažinti;
jeigu mums kas nors paskambina per klaidą, sakome: ,,Atleiskite, jūs tikriausiai suklydote numeriu“.
į teatrą vykstame tvarkingai apsirengę (persirengę, gražiai susišukavę);
būtinai su savimi nešamės bilietus į spektaklį arba į renginį;
po pirmojo skambučio prieiname prie teatro darbuotojo ir prašome parodyti mūsų vietą teatro salėje;
po trečiojo skambučio įėjimas į teatro salę yra draudžiamas;
teatro restorane galima užkasti tik pertraukos metu;
teatro salėje galima valgyti, garsiai kalbėtis telefonu, kai jau vyksta spektaklis;
įvertiname teatro aktorių darbą savo aplodismentais.
į parduotuvę galime eiti kartu su naminiais gyvūnais (pvz., su šunimis);
parduotuvėje laukiame apmokėti už prekes, stovint eilėje;
rankomis galime liesti tik tuos produktus, kurie yra įpakuoti arba kuriuos reikės nulupti (pvz., arbūzai, bulvės, bananai);
valgyti, ragauti maisto produktus galima tik po to, kai už juos bus sumokėta;
parduotuvėje garsiai nešūkaujame;
jeigu mes turime išeiti iš parduotuvės be pirkinių, atsargiai praeiname pro žmones, stovinčius eilėje, sakydami ,,Atsiprašau, leiskite prašau praeiti“.
Kaip ir visur viešose vietose, reikia elgtis kuo labiau iššaukiančiai: garsiai kalbėti, gestikuliuoti, prieiti prie kitų staliukų ir žiūrėti kas gero jų lėkštėse.
Ant stalo gali būti tik rankų plaštakos, bet jokiu būdu ne alkūnės.
Sėdint prie stalo, nekritikuojama tai, kas yra ant stalo, ir tie, kurie prie jo sėdi arba aptarnauja sėdinčius.
Medžiaginė servetėlė imama iš lėkštės, kai pradedami nešioti valgiai. Pavalgius servetėlė dedama ant stalo kairėje lėkštės pusėje.
Prie stalo stengiamasi kalbėti apie tai, kas žadintų, o ne gadintų apetitą.
Tarp staliukų reikia eiti tyliai ir atsargiai, netrukdant ir neužkliudant sėdinčiųjų.
Kai laisvų staliukų nėra, bet yra vietų prie užimtų staliukų, prieš sėdantis prašoma leidimo: „Atleiskite, ar jus galėtumėt man užleisti savo vietą?" arba „Atsiprašau, ar jūs nenorėtumėt išeiti pavalgyti kitur?"
Įėjus į salę, garsiai pasisveikinate ir apsikabinate su visais pažįstamais, porai nepažįstamų patapšnojate per petį.
Norėdami paimti valgiaraštį nuo kaimyninio staliuko, iš tolo garsiai pareiškiate: „Alio, ar galite man atnešti valgiaraštį?" arba „Kuo greičiau atiduokite man valgiaraštį“.
Prie stalo sėdima kuo plačiau, pvz., užėmus 2-3 kėdes. Ant jo stalo sudedami visi turimi daiktai: rankinukas, pirštinės, nosinės, šukos, pudrinės ir kiti tualeto reikmenys.
Šakutė laikoma dešine, o peilis kaire ranka. Kai valgoma vien šakute, ji laikoma kaire ranka.
Jūs paduodate ranką draugui, o su tėvais tik pasisveikinate;
Jeigu Jums paduoda ranką draugo mama, o po to – draugo tėvas, jūs taip pat kiekvienam iš jų paspaudžiate ranką;
Jūs pirmas paspaudžiate ranką draugo mamai;
Jūs pirmas paspaudžiate ranką draugo tėčiui;
Jeigu jums paspaudžia ranką tik draugo tėvas, Jūs jam paspaudžiate ranką, o su draugo mama pasisveikinate žodžiais ir galvos linktelėjimu.
teisingi atsakymai: “Jeigu Jums paduoda ranką draugo mama, o po to – draugo tėvas, jūs taip pat kiekvienam iš jų paspaudžiate ranką” ir “Jeigu jums paspaudžia ranką tik draugo tėvas, Jūs jam paspaudžiate ranką, o su draugo mama pasisveikinate žodžiais ir galvos linktelėjimu”.
garsiai kalbėtis, juoktis ar šūkauti;
su draugu ar drauge garsiai aptarinėti savo asmeninio gyvenimo peripetijas;
garsiai klausytis muzikos;
ilgai ir tuščiai kalbėtis mobiliuoju telefonu;
valgyti picą;
neužleisti vietos vyresniam žmogui;
susimokėti už viešojo transporto bilietą;
sėdint laikyti savo mažą vaiką ant kelių;
teisingi visi atsakymai, išskyrus variantus “neužleisti vietos vyresniam žmogui” ir “susimokėti už viešojo transporto bilietą”
Artimiems pažįstamiems darbo dienomis rytais į namus galima skambinti nuo 7-8 valandos ryto, o vakarais – iki 21-22 valandos;
Artimiems pažįstamiems darbo dienomis rytais į namus galima skambinti nuo 4-5 valandos ryto, o vakarais – iki 18-19 valandos;
Artimiems pažįstamiems darbo dienomis rytais į namus galima skambinti nuo 10-11 valandos ryto, o vakarais – iki 23-24 valandos;
Artimiems pažįstamiems darbo dienomis rytais į namus negalima skambinti iki pietų, o vakarais – iki 21-22 valandos;
Artimiems pažįstamiems darbo dienomis rytais į namus galima skambinti nuo 7-8 valandos ryto, o vakarais – iki 17-18 valandos.
Parduotuvėje ir su pardavėjais ir su kitais pirkėjais dera elgtis mandagiai, garsiai nešūkauti. Jeigu turime išeiti iš parduotuvės be pirkinių, atsargiai praeiname pro žmones, stovinčius eilėje, tačiau nieko jiems nesakome
Parduotuvėje ir su pardavėjais ir su kitais pirkėjais elgiamės kuo griežčiau. Jeigu mes turime išeiti iš parduotuvės be pirkinių, atsargiai praeiname pro žmones, stovinčius eilėje, tačiau nieko jiems nepaaiškiname.
Parduotuvėje ir su pardavėjais ir su kitais pirkėjais dera elgtis mandagiai, garsiai nešūkauti. Jeigu mes turime išeiti iš parduotuvės be pirkinių, atsargiai praeiname pro žmones, stovinčius eilėje, sakydami ,,Atsiprašau, leiskite prašau praeiti“.
Parduotuvėje ir su pardavėjais ir su kitais pirkėjais dera elgtis mandagiai, garsiai nešūkauti. Jeigu mes turime išeiti iš parduotuvės be pirkinių, vis tiek stovime bendroje eilėje ir laukiame, kol galėsime išeiti.